Byalagets byaråd


Byalagets styrelse från och med 1 januari 2017

Anne Olsson, ålderkvinna 070-388 11 05
Eva Lund Backman, vice ålderkvinna 070-346 06 08
Jarl Jönsson, punghållare 070-959 38 94
Eva Bartholdsson, präntare 070-528 52 02

Övriga ledamöter

Henrik Eriksson, 044-35 32 51
Louise Fyhr, 044-23 23 59
Zhilan Ishihara
Bengt Göran Lindborg, 070-824 74 85
Calle Lundkvist, 070-924 96 43
Patrik Samuelsson, 072-225 31 06
Åsa Törnkvist, 044-35 31 28

Suppleanter

Ragnhild Colbo, 073-312 88 86
Lina Lennartsson Persson, 073-949 04 83