Byalagets byaråd


Byalagets styrelse från och med 15 mars 2020

Rosa-Li Ljungberg, ålderkvinna 0709-476925

Jenny Malmsjö, vice ålderkvinna 0767-650022

Katinka Weibull, punghållare 073-413 90 52

Cecilia Svensson, präntare 070-485 09 53

Övriga ledamöter

Ingela Öhrner, 070-310 40 27

Lena Eriksson Vikman 0766-232462

Sofia Hellberg 0768-816940

Dan Malmsjö 0702-070836

Andreas Thorén 0709-237463

Anna Grahn 

Mikael Ulvholt 

Suppleanter

Marie Eriksson 076-2129334

Andris Underdal 0733-563710

Valberedning

Peter Andersson, sammankallande