Byalagets byaråd


Byalagets styrelse från och med 13 mars 2022

Mikael Ulvholt, ålderman

Andris Underdal, vice ålderman

Katinka Weibull, punghållare 

Jenny Malmsjö, präntare 

Övriga ledamöter

Lena Eriksson Vikman 

Sofia Hellberg 

Dan Malmsjö 

Andreas Thorén 

Jessica Larsson

Jesper Larsson

Sara Franzén Gadd

Suppleanter

Anne Olsson

Anders Ståleker


Valberedning

Peter Andersson, sammankallande