Byalagets byaråd


Byalagets styrelse från och med 10 mars 2019

Ia Möller, ålderkvinna 072-720 96 11

Rosa-Li Ljungberg, vice ålderkvinna 

Katinka Weibull, punghållare 073-413 90 52

Cecilia Svensson, präntare 070-485 09 53

Övriga ledamöter

Louise Fyhr, 044-23 23 59

Bengt Göran Lindborg, 070-824 74 85

Calle Lundkvist, 070-924 96 43

Ingela Öhrner, 070-310 40 27

Emil Fröjd, 044-12 61 65

David Svensson, 070-142 25 99

Lena Eriksson Vikman

Suppleanter

Sofia Hellberg

Erika Hellberg

Valberedning

Stefan Olsson, sammankallande
Peter Andersson
Kjell-Lave Olsson