Byalagets byaråd


Byalagets styrelse från och med 15 mars 2020

Ia Möller, ålderkvinna 072-720 96 11

Rosa-Li Ljungberg, vice ålderkvinna 

Katinka Weibull, punghållare 073-413 90 52

Cecilia Svensson, präntare 070-485 09 53

Övriga ledamöter

Louise Fyhr, 044-23 23 59

Ingela Öhrner, 070-310 40 27

Lena Eriksson Vikman

Sofia Hellberg 

Dan Malmsjö 0702-070836

Andreas Thorén 0709-237463

Anna Grahn 

Suppleanter

Jenny Malmsjö 0767-650022

Åsa Fröjd

Valberedning

Peter Andersson, sammankallande