Byalagets byaråd


Byalagets styrelse från och med 11 mars 2018

Anne Olsson, ålderkvinna 070-388 11 05
Patrik Samuelsson, vice ålderman 072-225 31 06
Jarl Jönsson, punghållare 070-959 38 94
Eva Lund Backman, präntare 070-346 06 08

Övriga ledamöter

Henrik Eriksson, 044-35 32 51
Louise Fyhr, 044-23 23 59
Bengt Göran Lindborg, 070-824 74 85
Calle Lundkvist, 070-924 96 43
Ingela Öhrner, 070-310 40 27
Emil Fröjd, 044-12 61 65
David Svensson, 070-142 25 99

Suppleanter

Ia Möller, 072-720 96 11
Cecilia Svensson, 070-485 09 53

Valberedning

Stefan Olsson, sammankallande
Peter Andersson
Kjell-Lave Olsson