Gammeldags byamarknad 2020-09-06

Marknaden av alla marknader!

Widtsköfle byamarknad

Knallar, mat, hantverk, chokladhjul, fikaservering... marknaden som har allt.

En gammaldags, traditionell marknad med alla de bästa inslagen.

Gratis parkering!

Varmt välkomna!