Byarådsmöte 2018-01-15

Byarådet har sammanträde i sockenstugan