Byarådsmöte 2018-02-12

Byarådet har sammanträde i sockenstugan