Maj i by


Att sjunga "Maj i by" är en gammal tradition som hålls vid liv genom idrottsföreningen.

En av de första dagarna i maj samlas man, delar upp sig i gäng om 5-8 personer inklusive en speleman. Sen går gängen runt och knackar dörr hos alla i församlingen, sjunger maj-sången och önskar en trevlig vår.

Förr i tiden 

I södra Sverige var sången ett populärt sätt att möta våren. Särskilt ungdomarna tog det som sin uppgift att "bära maj i by" eller som det också kallades "sjunga maj". Ungdomarna samlades i grupper som gick runt bland gårdarna och sjöng majvisan. De som uppvaktades med sång på detta sätt förväntades lämna ett bidrag i form av mat eller dryck till det gille som ungdomarna brukade hålla vid pingsthelgen. Främst var det ägg som insamlades. När någon avlämnat en gåva kvitterades denna med en grönskande kvist som fästes väl synlig vid stugans dörr eller i takskägget.

Majvisan

Ack ljuvlig tid, När trän på marken bära frukt
När blad och blommor giva lukt, Ack ljuvlig tid
När fåglar i skogen kvittra, var på sitt sätt lovsjunga Gud
All blad och blommor tittra och bergen giva ljud

När abullen bär och allehanda härlig frukt
Med ljuvlig smak, behaglig lukt oss växa här
När kalla vattnet rinner, så klart som vore det kristall
Och man från solen finner ett sken i djupan dal

När vi vår tid i lundar, ängar, skog och mark
Far in till annan ljuvlig trakt, när vi vår tid
Få lova och avhöra, en härlig sång med klar musik
Den hörs av intet höra den honom varder lik

I ro och frid. är det ej lust att leva här
När man är fri från allt besvär, i ro och frid
Men ett bör oss dock märka, att döden alla gästa skall
Kan det ej ängslan väcka, och ända glädjen all

Betänk det väl, hur falsk den lustan vara må
Som kan så lätt en ände få, betänk det väl
Idag är mannen herre, i morgon är han kall i mun
De större med de smärre, han tar dem i all stund

Lev alltid så, att du av denna lust och fröjd
En gång få bo i himlens höjd. lev alltid så
Ej någon ro vi finna, på denna världens usla torg
Vår bästa levnadstimma är idel möda sorg

Jag ej förstår, vad härlighet och fröjd försann 
Man här i världen finna kan, jag ej förstår
Men himmelen allena den evig är och vara skall
Han är oss ej till mena, ty där finns glädjen all

Rikedom och ståt, och annat som här glindra må
man intet mera passar på, än rikedom och ståt
Men döden gör dem lika, med alla sina skarpa skott
Båd fattiga och rika, han tar dem alla bort

Ett ljuvligt stånd, där herrens hus och tempel är
Där sol och måne lyser klar, ett ljuvligt stånd
Där livsens vatten klara för Gud och lammet rinna må
Och livsens träd de rara uppå dess gator stå

Där hörs ej gråt, ej sjukdom, pest ej i dyran tid
Ej krig och örlog, fläkt och strid, ej klagogråt
Men där finns fröjd och gamman i himlens höjd och änglars kor
Dem Gud ger allesammans som tro uppå hans ord

Ack himlens höjd, där portar utav pärlor är
Grundvalar utav stenar skär, ack himlens fröjd
Är du av sorg betungad, så gläds du när du tänker på
Vad glädje fröjd och hugnad Guds barn de skola få

Förlåt min skuld O store Gud och Fader huld
För din sons bittra pinas skuld, förlåt min skuld
Och stryk oss med din anda, att vi ur denna jämmerdal
Få flytta till det landet som är din Fröjdesal