Protokoll


Vid byastämman framkom önskemål om att kunna ta del av byarådets mötesprotokoll. Om så önskas får man gärna höra av sig till präntare, Cecilia Svensson, för mer information.