Sockenstugan


 

 

Sockenstugan, som ligger mittemot kyrkan, var förr byns fattighus.

Sockenstugan ägs idag av Widtsköfle byalag och är en av byns samlingsplatser.  

I Sockenstugan finns 4 lokaler som hyrs ut, storstugan, lillstugan, galleriet samt bakstugan.  

Bokningsformulär för att hyra lokal