Sockenstugan & Uthyrning


 

 

Sockenstugan, som ligger mittemot kyrkan, var förr byns fattighus.

Sockenstugan ägs idag av Widtsköfle byalag och är en av byns samlingsplatser.  

I Sockenstugan finns 4 lokaler som hyrs ut, storstugan, lillstugan, galleriet samt bakstugan.  


Hyreskostnader 

Storstugan inkl kök (max 50 pers)             500 kr/dag

Lillstugan inkl kök (max 25 pers)                400 kr/dag

Galleriet (max 50 pers)                                200 kr/dag

Bakstugan                                                     200 kr/dag


För att boka Sockenstugan, kontakta

Jenny Malmsjö 0767-650022 alt jensanglad@gmail.com

Dan Malmsjö 0702-070836 alt dan.malmsjo@gmail.com