Sockenstugan & Uthyrning


 

 

Sockenstugan, som ligger mittemot kyrkan, var förr byns fattighus.

Sockenstugan ägs idag av Widtsköfle byalag och är en av byns samlingsplatser.  

I Sockenstugan finns 4 lokaler som hyrs ut, storstugan, lillstugan, galleriet samt bakstugan.  
För att boka Sockenstugan via länk till "vittskovle.se" klicka här:

Boka Sockenstuga


Övrig kontakt angående Sockenstugan, kontakta

Jenny Malmsjö 0767-650022 alt jensanglad@gmail.com