Widtsköfleruset


Den 13 maj 2018 var det premiär för Widtsköfleruset!

Två rundor fanns att välja mellan, 3,9 km och 4,9 km. Vi var många som deltog, alla i sin egen takt.


I år, 2020, gör vi om vår nyvunna favorit tradition den 10 maj.

Samling vid Sockenstugan. Starten går kl 13.

Lotteri på startnumret, medalj till alla som deltar och givetvis är det gratis även i år!


Varmt välkomna!