Bli medlem!


Var med och tillvarata Vittskövle-bygdens intressen genom att bli medlem i Byalaget.
Genom ditt engagemang har du möjlighet att forma byn där du bor. 
Har du tips och idéer får ni gärna kontakta oss.


Bli medlem du också! 

Du blir medlem genom att betala medlemsavgift, 100 kr per person eller 200 kr för familj.
Medlemsavgiften sätts in på Widtsköfle byalags bankgiro 330-0191.
OBS! Ange namn på alla som avgiften avser, samt adress och epost.