Bli medlem!


Var med och tillvarata Vittskövle-bygdens intressen genom att bli medlem i Byalaget.
Genom ditt engagemang har du möjlighet att forma byn där du bor. 
Har du tips och idéer kan du kontakta oss på telefon 0703-881105 eller brev i vår brevlåda vid gamla posthuset. 

Bli medlem du också! 

Du blir medlem genom att betala medlemsavgift, 100 kr per person eller 200 kr för familj.
Medlemsavgiften sätts in på Widtsköfle byalags bankgiro 330-0191.
OBS! Ange namn på alla som avgiften avser, samt adress och epost.