Bli medlem

Medlemsavgift 2023: 150 kr /person, eller 300 kr /familj 


Ange vem betalningen avser (namn eller adress), samt vid familj gärna antal medlemmar.


Betala via Swish (123 098 9400) eller Bankgiro (330-0191)


Byalaget är en ideell förening, vars uppgift är att ta tillvara Vittskövlebygdens intressen. Genom ditt engagemang har du möjlighet att forma byn där du bor.

Vi tackar för allt stöd som medlemmarna bidragit med under 2022 och hälsar både tidigare och nya medlemmar välkomna till Widtsköfle byalag 2023.